Outplacement

Outplacement
Met outplacement wordt u geholpen bij het zoeken naar een baan. Bij outplacement gaat het er om dat de werkgever en werknemer overeenkomen de werknemer te begeleiden bij zijn of haar vertrek uit de organisatie. Het initiatief tot outplacement kan zowel vanuit de werknemer zelf als door de werkgever worden genomen.

Wat is Outplacement?
Outplacement is de professionele begeleiding van een ontslagen of met ontslag bedreigde werknemer naar een nieuwe werkbestemming. Het verzoek tot outplacement komt veelal vanuit de werkgever, die doorgaans ook de kosten voor zijn rekening neemt. Nadat er, in samenspraak of door de werkgever is besloten dat de werknemer en werkgever geen vervolg geven aan de samenwerking, krijgt de werknemer meestal een ontslagvergoeding, outplacement en/of een opleidingsbudget aangeboden.

Hoe ziet een outplacementtraject er uit?
Nadat er is gekozen voor outplacement, dient een coach of bureau gezocht te worden. Soms heeft de werkgever al een samenwerking met een coach of coaching bureau. Ook komt het regelmatig voor dat de werknemer dit zelf uitzoekt. Na deze selectie volgt de start van een outplacementtraject. Een traject bestaat altijd uit verschillende fasen waarbij, afhankelijk van de tijdsspanne en budget, sommige fasen minder of meer uitgebreid doorgelopen worden.

- Transitie naar een nieuwe baan. Vaak komt de werknemer uit een vervelende situatie waarbij gedwongen afscheid van elkaar is genomen. Dit kan een lastige periode zijn waar de werknemer emoties te verwerken heeft. Na deze verwerking is de persoon goed in staat om aan de toekomst te werken.

- Bepaling nieuwe baan. Hierbij kijkt de werknemer naar zijn/haar talenten, vaardigheden en competenties en vertaalt dit naar het best passende functieprofiel. Dit zoekprofiel wordt getoetst op realiteit (is er ook echt vraag naar deze functies in de huidige arbeidsmarkt). Met het uiteindelijke zoekprofiel gaat de werknemer op zoek naar de nieuwe baan of functie.

- Realiseren van deze baan. Nu helder en duidelijk is wat de werknemer zoekt, moet deze baan nu gerealiseerd worden. Elk bureau heeft zijn eigen middelen en specialiteiten. Toch is het vooral de werknemer die in deze fase alleen werkt. Hij/zij leert het eigen netwerk optimaal te gebruiken, krijgt vanuit de coach of het bureau nieuwe netwerken aangereikt, leert optimaal solliciteren en leert gebruik te maken van de digitale mogelijkheden. Denk daarbij aan het online profiel, het gebruik van social media en het vindbaar zijn voor wervingsbureaus, potentiële werkgevers en voor recruiters.

Tijdens een outplacementtraject wordt verwacht dat de werknemer zelf intensief bezig is met opdrachten, zelfreflecties en de zoektocht. De gesprekken of bijeenkomsten met de coach zijn bedoeld als reflectiemoment en begeleiding bij de, soms lastige, zoektocht naar een nieuwe baan. Let bij het selecteren van een outplacementbureau ook op de jobhuntings-vaardigheden van het bureau. Werkt het bureau bijvoorbeeld met professionele vacaturezoekers en beschikt het over een goed netwerk?

Verschil tussen individueel en klassikaal outplacement
Over het algemeen zijn er twee soorten outplacementbureaus; degene die individuele trajecten aanbieden of bureaus die klassikale trajecten aanbieden.

Individueel outplacement
Individueel outplacement is een maatwerk traject waarbij de inhoud van het outplacementtraject is afgestemd op de wensen van de medewerker. De één heeft meer hulp nodig met het ontdekken van zijn of haar zoekprofiel, de ander zal meer moeite hebben met solliciteren. Daarnaast is het budget wat is meegekregen een belangrijke factor in de bepaling van de inhoud. Het voordeel van individueel outplacement is dat het door de individuele begeleiding effectiever is dan klassikaal outplacement. Het nadeel is dat het (meestal) duurder is.

Klassikaal outplacement
Bij klassikaal outplacement krijgt een medewerker eerst enkele gesprekken met een coach of er vindt coaching plaats via bijvoorbeeld skype, waarbij een zoekprofiel wordt vastgesteld. Tijdens de fase ‘realisatie nieuwe baan’ wordt er klassikaal uitgelegd wat de beste manier is om te solliciteren en waar ze op moeten letten. Dit wordt vooral gebruikt bij grootschalige reorganisaties en ontslagrondes, vanwege de lagere kosten. Het nadeel hiervan is dat een persoon die moeite heeft met solliciteren niet optimaal begeleid wordt, waardoor deze langer bezig is met solliciteren.

Hoe weet ik of de coach goed is?
Nederland kent 40.000 coaches. Het vinden van een coach die de werknemer optimaal kan begeleiden kan een grote zoektocht zijn. Om ervoor te zorgen dat de coach waarmee een werknemer een traject volgt capabel genoeg is, is er een aantal kwaliteitsorganisaties:

- OVAL - Het lidmaatschap van OVAL staat voor een professioneel hoogwaardige manier van werken, goede kwaliteit van dienstverlening, transparante afspraken en resultaat. OVAL is eigenlijk de belangrijkste en meest professionele brancheorganisatie voor outplacementbureaus. Vooral outplacementbureaus die al wat langer bestaan (het lidmaatschap is duur) zijn lid . Zij worden periodiek gecontroleerd op klanttevredenheid, kwaliteit van werken en betrouwbaarheid. Op de website van OVAL staan de outplacementbureaus die beschikken over het keurmerk. Tip: altijd even het lidmaatschap van een bureua checken op de website van OVAL. Sommige outplacement-cowboys zeggen lid te zijn maar zijn dat niet!


- NOLOC - Nederlandse orde voor loopbaanadviseurs en outplacementconsulenten, dit zijn de (door NOLOC zelf) erkende outplacement- en loopbaanadviseurs. Vaak zijn dit éénpitters (kleine zelfstandige zonder personeel). Een NOLOC-erkenning is niet een wettelijke erkenning, al lijkt dit misschien wel zo. Het is een door NOLOC zelf bedachte term. NOLOC- coaches kunnen evengoed wel gewoon goede vakmensen zijn.

- NOBCO - "NOBCO coaches hebben zich gecommitteerd aan de NOBCO beroepscode en investeren in de verdere professionalisering van het coachvak. Ook dit zijn vaak éénpitters en hier geldt hetzelfde als bij de "NOLOC-erkenning". NOBCO coaches zijn in hun dienstverlening veelal meer gericht op coaching dan op het vinden van vacaures.

Prijzen outplacement
De gemiddelde prijs van een outplacementtraject bedraagt volgens onderzoek van zo’n 1.200 sociale plannen een bedrag van € 4.500,- exclusief BTW. Afhankelijk van de branche, betrokkenheid van de werkgever en bijvoorbeeld het aantal dienstjaren is dit bedrag hoger of iets lager.

 

Outplacementbureau kiezen
Via deze website kunt u handige informatie vinden omtrent outplacement en re-integratie, u kunt geheel vrijblijvend gemakkelijk een offerte aanvragen voor een geschikt outplacementbureau die aansluit op uw wensen. Outplacementbureau Kiezen heeft partners door heel Nederland. Bent u op zoek naar een geschikt bureau dan kunt u deze via ons vinden! Vraag een vrijblijvende offerte op en wij zullen u zo snel mogelijk helpen.

Het ontvangen van een offerte van de door u geselecteerde outplacementbedrijven is 100% gratis en vrijblijvend. Aangesloten bureau’s zijn allen gespecialiseerd en uiterst capabel voor deze dienst. Wanneer u een vrijblijvende offerte aanvraagt zullen wij deze zo snel mogelijk verwerken zodat u al snel aan de slag kunt.

 

Outplacementbureaus
Aangesloten outplacement bureau’s hebben een uitstekende service en professionaliteit op het gebied van loopbaanbegeleiding en outplacementtrajecten. Wij stellen strenge eisen aan onze partners zodat onze dienst van hoge kwaliteit blijft! Wilt u graag uw outplacementbureau bij ons aanmelden dan kunt u contact met ons opnemen.Interessante Links:

Branchevereniging en keurmerk OVAL
Outplacement
Loopbaanbegeleiding Startpagina
Outplacementbureau.nl
Verkort Outplacement
Vacatures onderwijs
Re-integratie spoor 2
Vaststellingsovereenkomst tegenvoorstel
Studeren in Amerika
Piloot opleiding
Mediator in Den Haag? Eersterechtshulp
Vrijwilligerswerk Den Haag - Dienst4dienst.nl
Paardencoaching (coachen met paarden)
Hostess bureau Amsterdam

 

Vertrouwenspersonen:

Vertrouwenspersoon via Werkcontact
Vertrouwenspersoon (onafhankelijk)