Transitievergoeding

Wat is de transitievergoeding? 

Elke werknemer die ontslagen wordt na een dienstverband van 2 jaar of langer heeft recht op de transitievergoeding. Ook wanneer een tijdelijk contract niet verlend wordt, heeft een werknemer recht op transitievergoeding. Dit is vastgelegd in de Wet werk en zekerheid (Wwz) en is van kracht sinds 1 juli 2015. De vergoeding kan gezien worden als een compensatie voor het ontslag, maar ook om de transitie naar nieuw werk makkelijker te maken. De transitievergoeding kan gebruikt worden voor outplacement en/of opleiding.

Hoogte van de transitievergoeding

In de basis hangt de hoogte van de vergoeding af van de leeftijd van de werknemer en het aantal dienstjaren. In onderstaande tabel is af te lezen dat een werknemer recht heeft op 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar over de eerste 10 dienstjaren. Wanneer een werknemer langer dan 10 jaar bij een werkgever gewerkt heeft, dan geldt er een hogere vergoeding voor de extra jaren. Afhankelijk van de leeftijd van de werknemer (onder of boven de 50 jaar), ontvangt de werknemer 1/2 of 1 maandsalaris per gewerkt diensjaar. 

  Vergoeding eerste 10 dienstjaren Vergoeding na 10 dienstjaren

Werknemer jonger dan 50 jaar

1/3 maandsalaris per jaar 1/2 maandsalaris per jaar

Werknemer ouder dan 50 jaar

1/3 maandsalaris per jaar 1 maandsalaris per jaar


De maximum transitievergoeding in 2019 is vastgesteld op €81.000,-. Wanneer een werknemer echter een bruto jaarsalaris had dat hoger lag dan €81.000,-, dan vormt dit jaarsalaris de maximum transitievergoeding.

Transitievergoeding en outplacement

Veel werknemers kiezen er voor om een deel van de transitievergoeding in te zetten in de vorm van outplacement, om zo de kans op het vinden van nieuw werk te vergroten. Wanneer de werknemer ervoor kiest om een deel van de transitievergoeding in te ruilen voor outplacement, is het voordeel dat de werknemer geen inkomstenbelasting hoeft te betalen over dit bedrag. Een outplacementtraject vergroot de kans op het vinden van een passende baan doordat professionele loopbaancoaches kennis hebben van de kansen op de arbeidsmarkt. Ook kunnen zij een kandidaat meer inzicht geven in hun eigen kunnen, trainingen geven op het gebied van sollicitatiegesprekken, het schrijven van brieven, online profilering en netwerken.

Kijk voor meer informatie over de transitievergoeding en outplacement ook eens op Outplacementverzekering.nl. Of bereken de transitievergoeding hier.