Bureaus in Dronten

TriskellonSpecialisme: outplacementtrajecten
Adres: De Drieslag 30
Postcode: 8251 JZ Dronten
Telefoon: 0321-339611
Website: www.triskellon.nl
Email: info@triskellon.nl
Triskellon verzorgt complete begeleidingstrajecten voor medewerkers met wie hun werkgevers zijn overeengekomen dat het wenselijk is om uit elkaar te gaan. De doelstelling van de outplacement is, dat een medewerker een andere, passende betaalde werkkring vindt. U stelt aan uw medewerker een budget ter beschikking. Dat budget bepaalt, samen met de gestelde doelen, de duur en het programma van het outplacementtraject. Daarin zal onder meer aan de orde komen: * het verlies van de huidige baan; * de talenten en competenties van de client; * zijn/haar mogelijkheden op de arbeidsmarkt; * sollicitatie- en netwerktechnieken; * concrete acties richting de juiste vervolgbaan. Het traject bestaat uit coachingsgesprekken, een aantal erkende testen, aangevuld met trainingen zodat zwakkere vaardigheden gericht worden versterkt. De aanpak kan deels groepsgewijs zijn, maar het outplacementtraject is altijd sterk individueel. De locatie is het kantoor van Triskellon, of desgewenst een andere plaats. Triskellon zoekt zelf mee om de juiste baan voor uw medewerker te vinden. Nadat de medewerker een andere baan heeft gevonden, kunnen wij zo nodig nog een bepaalde periode extra ondersteuning bieden, met het doel om een duurzame loopbaanontwikkeling te garanderen. -> Als u binnenkort afscheid wilt (of moet) nemen van een medewerker, maak dan nu alvast een afspraak met ons. Wij zullen u graag, vrijblijvend, informeren.